sâmbătă, 10 septembrie 2011

Simfonie de toamna


...în braţele tale regină a morţii
mirosul de frunze sfărmate în palme
roiesc a lor vrajă neterminată
Pe pleoape s-aşterne mormântul tăcerii.
A ta sărutare trezeşte în mine emoţii de toamnă nestăvilite...
Crepuscul tomnatic pătat cu sânge odată cu tine un vis se stinge
Mirese create din fum şi cenuşă
Păşesc cu pasul lor apăsat
Şi cioclul înaripat le ţine trena
În negrul lor îndoliat se pierd în depărtare.
Tăcut ascult cum vântul suflă
Ecouri din trecut purtate
Şi înodate sub pervaz
Îmi picură în ceasul nopţii
Gândurile ce-au mai rămas ascunse-n colţurile minţii.
... Orice mişcare pare îngheţată pictată într-un gri bolnăvicios...
Spre o altă lume imi port paşii
Atât de trişti şi de pioşi.

0 comentarii: